Arkivdagen 2014 - Arkistopäivä 2014

Publicerad 26.09.2014 kl. 15:15

Pojo lokalhistoriska arkiv presenterar – Arkivdagen 2014:

ARKIVPEDAGOGISKT SEMINARIUM

Plats: Fiskars Samlingsokal, Fiskars museum och Pojo lokalhistoriska arkiv
Tid: fre 7.11.2014

Pojo lokalhistoriska arkiv arrangerar ett arkivpedagogiskt seminarium i samband med arkivdagen 2014. Semninariet är gratis och öppet för alla lokala lärare samt finländska professionella och studeranden inom musei- och arkivbranschen. Pojo lokalhistoriska arkiv har sedan år 2012 erbjudit lågstadieelever en gratis så kallad arkivkappsäck till låns. Kappsäcken innehåller brev, fotografier och uppgifter, som görs med lärarens hjälp. År 2014 lanserades en arkivkappsäck kring året 1918 för gymnasieelever.

Seminariets mål är att sprida kunskap om arkivpedagogiska projekt såsom Pojo lokalhistoriska arkivs arkivkappsäcksprojekt samt utveckla branschen i Finland.

Seminariet är gratis och öppen för allmänheten. Anmälningar senast 1.11.2014 till: arkivet@fiskarsmuseum.fi, tfn 019-237038 (må-ons).

 

PROGRAM:

kl. 9:30 Anmälning och kaffeservering

kl. 10.00 Seminariet öppnas: ordf. för Fiskars hembygdsföreningen Ann Catherine Glader

kl. 10.05 / Arkivpedagogik på lokal nivå (på finska): arkivarie Johanna Ekman & projektarbetare Aurora Uusitupa

Arkisto vaihtoehtoisen oppimateriaalin tuottajana

kl. 10.40 Arkivpedagogik i Finland (på svenska): arkivarierna Nelly Laitinen och Pia Lindholm, Svenska litteratursällskapets arkiv
Från arkivmagasinet till skolklassen
 
kl. 11.30 Arkivpedagogik i Sverige (på svenska): arkivpedagogerna Eva Tegnhed & Jim Hedlund, Riksarkivet & landsarkivet i Östersund, Sverige

Historia på riktigt - för alla!

Arkiven behövs i samhället, för att syna makten, för den egna identiteten, och för de historiska berättelserna. Men det är traditionellt en väldigt liten andel av befolkningen som kommer till arkiven.  Arkivpedagogerna Jim Hedlund och Eva Tegnhed från Riksarkivet i Sverige; Landsarkivet i Östersund och Föreningsarkivet i Jämtlands län berättar om hur man under många år arbetat målmedvetet både strategiskt och praktiskt för att nå fler användare i samhället. I detta arbete är barn och unga likväl som seniorer prioriterade grupper.

kl. 13.00 Lunchpaus, till självkostnadspris (Kopparsmedjan)

kl. 14-16 Arkiv- och museipedagogik i praktiken:

A Vi bekantar oss med Pojo lokalhistoriska arkiv och verkstaden arkivdetektiverna (på svenska och finska): arkivarie Johanna Ekman & projektarbetare Aurora Uusitupa

B Vi bekantar oss med Fiskars museum och tidsreseverksamheten i Bagarstugan (på svenska och finska): museipedagog Susanna Louneva & museichef Emi Ingo

Byte av grupper A & B.

Kl. 16.00 Kaffeservering och avslutning av dagen i Bagarstugan.


Arbetsgrupp: Johanna Ekman (tf. arkivarie), Aurora Uusitupa (projektarbetare – Arkivkappsäcksprojektet 2014), Eva Ahl-Waris (Tmi Eva Ahl), Susanna Louneva (museilektor), Emi Ingo (museichef).

Arrangör: Fiskars hembygdsförening r.f.

Seminariet har finansierats av: Letterstedtska föreningen (Sverige) och Kulturfonden för Sverige och Finland.

***

Pohjan paikallishistoriallinen arkisto esittää – Arkistopäivä 2014:

ARKISTOPEDAGOGINEN SEMINAARI

Paikka: Fiskarsin Lukaali, Fiskarsin museo ja Pohjan paikallishistoriallinen arkisto

Aika: pe 7.11.2014

Pohjan paikallishistoriallinen arkisto järjestää arkistopäivään 2014 liittyvän arkistopedagogisen seminaarin, joka on ilmainen ja avoin kaikille paikallisille opettajille sekä suomalaisille museo- ja arkistoalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Pohjan paikallishistoriallinen arkisto on vuodesta 2012 tarjonnut alakoululaisille maksutta lainaksi ns. arkistomatkalaukkua, joka sisältää kirjeitä, valokuvia ja tehtäviä, joita tehdään opettajan opastuksella. Vuonna 2014 valmistui lukiolaisille suunnattu vuotta 1918 käsittelevä arkisto-matkalaukku.

Seminaarin tavoitteena on levittää tietoisuutta arkistopedagogisista hankkeista, kuten Pohjan paikallishistoriallisen arkiston arkistomatkalaukku-hankkeesta, sekä kehittää alaa Suomessa.

Seminaari on ilmainen ja avoinna yleisölle. Ilmoittautumiset viim. 1.11.2014: arkivet@fiskarsmuseum.fi, puh. 019-237038 (ma-ke).


OHJELMA

klo 9:30 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilua

klo 10.00 Seminaarin avaus: Fiskarsin kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Ann Catherine Glader

klo 10.05 Arkistopedagogiikkaa paikallisesti (suomeksi): arkistonhoitaja Johanna Ekman & projektityöntekijä Aurora Uusitupa, Pohjan paikallishistoriallinen arkisto
Arkisto vaihtoehtoisen oppimateriaalin tuottajana

klo 10.40 Arkistopedagogiikkaa Suomessa (ruotsiksi): arkistonhoitajat Nelly Laitinen ja Pia Lindholm, Svenska litteratursällskapets arkiv
Från arkivmagasinet till skolklassen

klo. 11.30 Arkistopedagogiikka Ruotsissa (ruotsiksi): arkistopedagogit Eva Tegnhed & Jim Hedlund, Riksarkivet & landsarkivet i Östersund, Sverige
Historia på riktigt - för alla!

Arkiven behövs i samhället, för att syna makten, för den egna identiteten, och för de historiska berättelserna. Men det är traditionellt en väldigt liten andel av befolkningen som kommer till arkiven.  Arkivpedagogerna Jim Hedlund och Eva Tegnhed från Riksarkivet i Sverige; Landsarkivet i Östersund och Föreningsarkivet i Jämtlands län berättar om hur man under många år arbetat målmedvetet både strategiskt och praktiskt för att nå fler användare i samhället. I detta arbete är barn och unga likväl som seniorer prioriterade grupper.

klo 13.00 Lounastauko, omakustanteinen (Kuparipaja)

klo 14-16 Arkisto- ja museopedagogiikkaa käytännössä:

A Tutustuminen Pohjan paikallishistorialliseen arkistoon ja arkistoetsivät työpajaan (suomeksi ja ruotsiksi): Arkistonhoitaja Johanna Ekman & projektityöntekijä Aurora Uusitupa

B Tutustuminen Fiskarsin museoon ja aikamatkatoimintaan Leivintuvalla (suomeksi ja ruotsiksi): Museolehtori Susanna Louneva & museonjohtaja Emi Ingo

Ryhmien A & B vaihto.

klo 16.00 Kahvitarjoilua ja päivän päättäminen.

 

Työryhmä: Johanna Ekman (vs. arkistonhoitaja), Aurora Uusitupa (projektityöntekijä -

Arkistomatkalaukku-projekti 2014), Eva Ahl-Waris (Tmi Eva Ahl), Susanna Louneva (museolehtori), Emi Ingo (museonjohtaja).

Järjestävä taho: Fiskarsin kotiseutuyhdistys ry.

Seminaarin on rahoittanut: Letterstedtska föreningen (Ruotsi) ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.

Kommentarer (0)
Spamfilter
Skriv siffran 8 med bokstäver: