Tomt - Tyhjää

Publicerad 14.11.2013 kl. 14:17

Museipersonalen har nu tömt hela museibyggnaden. Idag plockade vi iskill det sista och kanske även svåraste föremålet, Moskvavitrinen.

Museon henkilökunta on nyt tyhjentänyt koko museorakennuksen. Tänään oli Moskovavitriinin vuoro, viimeinen ja ehkä myös haastavin esine.

För tömningen, som gjordes med en tight tidtabell, hade vi en plan.
Tyhjennystä varten tehtiin suunnitelma, aikaa oli vähän ja tyhjennettävää paljon.

Slutresultat av tömningen.
Tyhjennyksen lopputulos.

Men nånting hade lämnats kvar...
Mutta jotain oli jätetty....

Den ståtliga Moskvavitrinen stod kvar ensam i museet. Den ryms inte ut genom dörren och vi kan inte heller lämna den kvar då restaureringen av museibyggnaden inleds.

Komea Moskovavitriini seisoi yksin museossa. Se ei mahdu ovesta ulos emmekä voi jättää sitä museoon kun rakennuksen restaurointi käynnistyy.

Men hur har de fått in vitrinen i museet? Och hur länge har den stått där?Vi måste pröva på att skruva iskill vitrinen. Skulle de gamla glasen hålla? Och hade delarna limmats eller går det att plocka isär? Frågorna var många.
Mutta miten vitriini oli saatu sisälle museoon? Ja miten kauan se on seissyt siellä? Meidän oli pakko yrittää ruuvata vitriini osiin. Kestäisivätkö lasit? Olivatko osat liimattu vai saisimmeko ne erikseen? Kysymyksiä riitti.

Skruvarna som vi tog loss var inte ursprungliga, utan sådär "halvgamla". Kanske vitrinen stått i museet ända sedan det öppnade år 1949?
Meidän poistammme ruuvit eivät olleet alkuperäiset vaan jotain "puolivanhoja". Onkohan vitriini tuotu museoon kun se avattiin vuonna 1949?

Slutresultat. Vitrinen i delar och allt hölls helt. Nu ryms den ut genom dörren.
Lopputulos. Vitriini osissa ja kaikki pysyi onneksi ehjänä. Nyt se mahtuu ovesta ulos.

Museets restaurering borde inledas imorgon enligt de preliminära uppgifter vi fått. Nu är allt tomt så restaureringsarbetarna är välkomna!
Museon restaurointi on alustavien tietojen mukaan tarkoitus alkaa huomenna. Nyt on kaikki tyhjennetty joten rakennusrestauroijat ovat tervetulleita!

Kommentarer (0)
Spamfilter
Skriv siffran 4 med bokstäver: