Arkivdagen 2014 - Arkistopäivä 2014

Pojo lokalhistoriska arkiv presenterar – Arkivdagen 2014:

ARKIVPEDAGOGISKT SEMINARIUM

Plats: Fiskars Samlingsokal, Fiskars museum och Pojo lokalhistoriska arkiv
Tid: fre 7.11.2014

Pojo lokalhistoriska arkiv arrangerar ett arkivpedagogiskt seminarium i samband med arkivdagen 2014. Semninariet är gratis och öppet för alla lokala lärare samt finländska professionella och studeranden inom musei- och arkivbranschen. Pojo lokalhistoriska arkiv har sedan år 2012 erbjudit lågstadieelever en gratis så kallad arkivkappsäck till låns. Kappsäcken innehåller brev, fotografier och uppgifter, som görs med lärarens hjälp. År 2014 lanserades en arkivkappsäck kring året 1918 för gymnasieelever.

Seminariets mål är att sprida kunskap om arkivpedagogiska projekt såsom Pojo lokalhistoriska arkivs arkivkappsäcksprojekt samt utveckla branschen i Finland.

Seminariet är gratis och öppen för allmänheten. Anmälningar senast 1.11.2014 till: arkivet@fiskarsmuseum.fi, tfn 019-237038 (må-ons).

 

PROGRAM:

kl. 9:30 Anmälning och kaffeservering

kl. 10.00 Seminariet öppnas: ordf. för Fiskars hembygdsföreningen Ann Catherine Glader

kl. 10.05 / Arkivpedagogik på lokal nivå (på finska): arkivarie Johanna Ekman & projektarbetare Aurora Uusitupa

Arkisto vaihtoehtoisen oppimateriaalin tuottajana

kl. 10.40 Arkivpedagogik i Finland (på svenska): arkivarierna Nelly Laitinen och Pia Lindholm, Svenska litteratursällskapets arkiv
Från arkivmagasinet till skolklassen
 
kl. 11.30 Arkivpedagogik i Sverige (på svenska): arkivpedagogerna Eva Tegnhed & Jim Hedlund, Riksarkivet & landsarkivet i Östersund, Sverige

Historia på riktigt - för alla!

Arkiven behövs i samhället, för att syna makten, för den egna identiteten, och för de historiska berättelserna. Men det är traditionellt en väldigt liten andel av befolkningen som kommer till arkiven.  Arkivpedagogerna Jim Hedlund och Eva Tegnhed från Riksarkivet i Sverige; Landsarkivet i Östersund och Föreningsarkivet i Jämtlands län berättar om hur man under många år arbetat målmedvetet både strategiskt och praktiskt för att nå fler användare i samhället. I detta arbete är barn och unga likväl som seniorer prioriterade grupper.

kl. 13.00 Lunchpaus, till självkostnadspris (Kopparsmedjan)

kl. 14-16 Arkiv- och museipedagogik i praktiken:

A Vi bekantar oss med Pojo lokalhistoriska arkiv och verkstaden arkivdetektiverna (på svenska och finska): arkivarie Johanna Ekman & projektarbetare Aurora Uusitupa

B Vi bekantar oss med Fiskars museum och tidsreseverksamheten i Bagarstugan (på svenska och finska): museipedagog Susanna Louneva & museichef Emi Ingo

Byte av grupper A & B.

Kl. 16.00 Kaffeservering och avslutning av dagen i Bagarstugan.


Arbetsgrupp: Johanna Ekman (tf. arkivarie), Aurora Uusitupa (projektarbetare – Arkivkappsäcksprojektet 2014), Eva Ahl-Waris (Tmi Eva Ahl), Susanna Louneva (museilektor), Emi Ingo (museichef).

Arrangör: Fiskars hembygdsförening r.f.

Seminariet har finansierats av: Letterstedtska föreningen (Sverige) och Kulturfonden för Sverige och Finland.

***

Pohjan paikallishistoriallinen arkisto esittää – Arkistopäivä 2014:

ARKISTOPEDAGOGINEN SEMINAARI

Paikka: Fiskarsin Lukaali, Fiskarsin museo ja Pohjan paikallishistoriallinen arkisto

Aika: pe 7.11.2014

Pohjan paikallishistoriallinen arkisto järjestää arkistopäivään 2014 liittyvän arkistopedagogisen seminaarin, joka on ilmainen ja avoin kaikille paikallisille opettajille sekä suomalaisille museo- ja arkistoalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Pohjan paikallishistoriallinen arkisto on vuodesta 2012 tarjonnut alakoululaisille maksutta lainaksi ns. arkistomatkalaukkua, joka sisältää kirjeitä, valokuvia ja tehtäviä, joita tehdään opettajan opastuksella. Vuonna 2014 valmistui lukiolaisille suunnattu vuotta 1918 käsittelevä arkisto-matkalaukku.

Seminaarin tavoitteena on levittää tietoisuutta arkistopedagogisista hankkeista, kuten Pohjan paikallishistoriallisen arkiston arkistomatkalaukku-hankkeesta, sekä kehittää alaa Suomessa.

Seminaari on ilmainen ja avoinna yleisölle. Ilmoittautumiset viim. 1.11.2014: arkivet@fiskarsmuseum.fi, puh. 019-237038 (ma-ke).


OHJELMA

klo 9:30 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilua

klo 10.00 Seminaarin avaus: Fiskarsin kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Ann Catherine Glader

klo 10.05 Arkistopedagogiikkaa paikallisesti (suomeksi): arkistonhoitaja Johanna Ekman & projektityöntekijä Aurora Uusitupa, Pohjan paikallishistoriallinen arkisto
Arkisto vaihtoehtoisen oppimateriaalin tuottajana

klo 10.40 Arkistopedagogiikkaa Suomessa (ruotsiksi): arkistonhoitajat Nelly Laitinen ja Pia Lindholm, Svenska litteratursällskapets arkiv
Från arkivmagasinet till skolklassen

klo. 11.30 Arkistopedagogiikka Ruotsissa (ruotsiksi): arkistopedagogit Eva Tegnhed & Jim Hedlund, Riksarkivet & landsarkivet i Östersund, Sverige
Historia på riktigt - för alla!

Arkiven behövs i samhället, för att syna makten, för den egna identiteten, och för de historiska berättelserna. Men det är traditionellt en väldigt liten andel av befolkningen som kommer till arkiven.  Arkivpedagogerna Jim Hedlund och Eva Tegnhed från Riksarkivet i Sverige; Landsarkivet i Östersund och Föreningsarkivet i Jämtlands län berättar om hur man under många år arbetat målmedvetet både strategiskt och praktiskt för att nå fler användare i samhället. I detta arbete är barn och unga likväl som seniorer prioriterade grupper.

klo 13.00 Lounastauko, omakustanteinen (Kuparipaja)

klo 14-16 Arkisto- ja museopedagogiikkaa käytännössä:

A Tutustuminen Pohjan paikallishistorialliseen arkistoon ja arkistoetsivät työpajaan (suomeksi ja ruotsiksi): Arkistonhoitaja Johanna Ekman & projektityöntekijä Aurora Uusitupa

B Tutustuminen Fiskarsin museoon ja aikamatkatoimintaan Leivintuvalla (suomeksi ja ruotsiksi): Museolehtori Susanna Louneva & museonjohtaja Emi Ingo

Ryhmien A & B vaihto.

klo 16.00 Kahvitarjoilua ja päivän päättäminen.

 

Työryhmä: Johanna Ekman (vs. arkistonhoitaja), Aurora Uusitupa (projektityöntekijä -

Arkistomatkalaukku-projekti 2014), Eva Ahl-Waris (Tmi Eva Ahl), Susanna Louneva (museolehtori), Emi Ingo (museonjohtaja).

Järjestävä taho: Fiskarsin kotiseutuyhdistys ry.

Seminaarin on rahoittanut: Letterstedtska föreningen (Ruotsi) ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.

26.09.2014 kl. 15:15

Fiskars village 365 på Resemässan 2014

Fiskars village delade ut broschyrer och mötte publiken. På plats fanns representanter för bolaget, hembygdsföreningen och arkivet. Inte lika mycket folk som ifjol, men i varje fall fanns det gott om intresse för vår bruksort.

Fiskars village jakoi esitteitä yleisöä kohdaten. Paikalla oli yhtiön, kotiseutuyhdistyksen ja arkiston edustajia. Väkeä oli edellistä vuotta vähemmän, mutta ainakin kiinnostusta riitti meidän ruukkiamme kohtaan.

Arkistonhoitaja / Arkivarien

21.01.2014 kl. 16:02

God jul från arkivet - hyvää joulua arkistosta!

Tack för det gångna året - arkivet var välbesökt! Vi håller stängt tisdagarna 24.12 och 31.12.2013 och håller öppet igen från och med tisdag 7.1.2014 kl. 15-18 - välkommen!

Kiitos kuluneesta vuodesta - arkistolla oli paljon kävijöitä! Arkisto on suljettu tiistait 24.12. sekä 31.12.2013 ja avaamme taas tiistaista 7.1.2014 alkaen klo 15-18 - tervetuloa!

Arkivarien - arkistonhoitaja

23.12.2013 kl. 10:13

Pihl drog folk på Arkivdagen

 
Arkistopäivää vietettiin tiistaina 22.10. Ensin oli avoimet ovet, jonka jälkeen siirryimme Fiskarsin Lokalille kuuntelemaan Maj-Britt Paron esitelmää korusuunnittelija Alma Pihlistä. Todella mielekiintoista esitystä oli kuuntelemassa runsas osanottajajoukko.
 
Alma Pihlin (1888-1976) isä Knut Oskar Pihl (1860-1897) oli syntynyt Pohjan pitäjässä. Knut Oskar muutti nuorena Pietariin ja siitä Moskovaan Fabergén tehtaan sivuliikkeen johtajaksi. Alma Pihl syntyi Moskovassa ja meni töihin enonsa Fabergén liikkeeseen. Hänestä kehkeytyi taitava korusuunnittelija ja suunnitteli mm. maailmankuuluja pääsiäismunia keisariperheelle. Vallankumouksen jälkeen hän muutti takaisin Suomeen, Kuusankoskelle, jossa hän jatkoi vaatimattomasti opettajan tehtävissä.
 
Toimittaja Maj-Britt Paro (s. 1936) on vastikään julkaissut kirjan Tant Almas hemlighet. Paro oli Pihlin oppilas viiden vuoden ajan.
 
Pihlit ovat myös saaneet muistomerkin Pohjaan. Tästä kirjoitti Etelä-Uusimaa.
 
 
Arkivdagen hölls 22.10. Dagen inleddes med öppna dörrar, varefter vi förflyttade oss till Fiskars Lokalen för att lyssna till Maj-Britt Paros föredrag om smyckesformgivaren Alma Pihl. Det mycket intressanta föredraget lockade en stor skara åhörare.
 
Alma Puhls (1888-1976) far Knut Oskar Pihl (1860-1897) var född i Pojo socken. Som ung flyttade Knut Oskar till S:t petersburg och därifrån vidare till Moskva, eftersom han anställdes som chef för Fabergés filial. Alma Pihl föddes i Moskva och började arbeta i sin morbrors Fabergéaffär. Hon blev en skciklig smyckesformgivare och planerade bland annat världsberömda påskägg åt kejsarfamiljen. Efter revolutionen flyttade hon tillbaka till Finland, till Kuusankoski, där hon verkade anspråkslöst som lärare.
 
Journalisten Maj-Britt Paro (f. 1936) har nyligen givit ut boken Tant Almas hemlighet. Paro var Pihls elev under fem år tid.
 
Pihls har också fått ett minnesmärke i Pojo, vilket noterats i Etelä-Uusimaa.
 
Arkistonhoitaja / Arkivarien
12.11.2013 kl. 15:51

Kadonnut rakennus? Den försvunna byggnaden?

Arkiston sähköpostiin saapui mielenkiintoinen kysely, jossa kysyjä tiedusteli Fiskarsiin mahdollisesti rakennetun työväenasunnon sijaintia. Vuonna 1937 suunniteltu rakennus on kaksikerroksinen neljän perheen asunto. Yläkerran asunnoissa on keittiökomero ja makuualkovi, kun taas alakerran asunnoissa on enemmän neliöitä ja erikseen keittiö ja makuuhuone. Kellarikerrokseen on sijoitettu kaikille neljälle asunnolle ruokakellarit, johon voi säilöä kasvimaan antimet.

Mutta takaisin kysyjän alkuperäiseen kysymykseen. Onko tätä taloa koskaan rakennettu? Onko se vielä olemassa ja jos on, niin missä? Tähän tarvitsemmekin blogin lukijoiden apua. Näyttääkö kyseinen talo tutulta ja missä se sijaitsee? Jos tunnistat talon, kerro mieluusti meille esim. kommentoimalla blogia tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen arkivet@fiskarsmuseum.fi. Suuri kiitos kaikille, jotka jakavat tietonsa kanssamme!

Arkistonhoitaja

En intressant fråga kom till arkivets e-post, frågeställaren undrade var i Fiskars det möjligtvis fanns en arbetarbostad. Byggnaden som planerats år 1937 är i två våningar med fyra bostäder. I bostäderna i övre våningen finns kokvrå och sovalkov, medan bostäderna i nedre våningen är större och har skilt kök och sovrum. I källaren finns egna utrymmen för alla fyra bostäder, där man kan förvara skörden från trädgården.

Men tillbaka till frågeställarens ursprungliga fråga. Har detta hus någonsin byggts? Ifall det byggdes, står det fortfarande kvar, och var isåfall? Till detta behöv vi hjälp av er, bloggens läsare. Ser byggnaden bekant ut och var finns den? Ifall du kan identifiera huset, berätta gärna åt oss genom att kommentera på bloggen eller skicka e-post till adressen arkivet@fiskarsmuseum.fi. Ett stor tack till alla som delar med sig av sin information till oss!

Arkivarie

25.09.2013 kl. 10:19

Arkiston aarteita lapsille

Perjantaina Svenska litteratursällskapet i Finland järjesti arkistojen lapsitoimintaa ja pedagogiikkaa käsittelevän seminaarin. Seminaari antoi paljon uusia ideoita ja kannusti arkistoammattilaisia tarjoamaan lapsille ja nuorisolle suunnattuja palveluita.

Arkistoesittelyn lisäksi muutamat arkistot ja museot Suomessa tarjoavat kouluille erilaisia opintopaketteja, joita nimitetään arkistolaukuiksi. Arkistolaukku sisältää aidon näköisiä kopioita arkistomateriaaleista ja erilaisia tehtäviä, joita oppilaat voivat tehdä opettajan johdolla. Tarkoitus on tutustuttaa lapset ja nuoret arkiston kokoelmiin, näyttää heille, mitä kaikkea arkistoissa voikaan olla.

Kuvassa Katja Hellman (SLS) ja Heidi Hummelstedt (Österbottens museum) esittelevät Vaasan Puuvilla -arkistolaukkua.

Myös Pohjan paikallishistoriallinen arkisto on kehitellyt oman arkistosalkun, jota lähiseudun koulut voivat maksuttomasti lainata. Ohjeet lainaamiseen ovat täällä.

Pohjan paikallishistoriallisen arkiston arkistolaukku sisältää mm. valokuvia, tehtäviä ja mustekyniä.

Mikael Korhosen sanoja lainaten, arkistonhoitaja ei enää nykyisin ole vain portinvartija, joka vahtii arkistomateriaalien säilymistä. Nykyisin arkistonhoitaja on ohjaaja, joka johdattaa kaikenikäiset ihmiset tutkimaan ja tutustumaan arkiston kokoelmiin.

Arkistonhoitaja

11.03.2013 kl. 08:57

Arkistopäivän viettoa

Arkistopäivä herätti jälleen kiinnostusta, ja avoimien ovien aikana arkistolla vieraili niin uusia kuin jo ennestäänkin tuttuja kasvoja. Sukututkimus vaikuttaa edelleen suositulta, sillä monet tutkimuskysymykset liittyivät omiin esivanhempiin.

Illan luennolle kokoontui odottavaa yleisöä:

Luennoitsija Christer Kuvaja:Illan aiheena oli vanhat käsialat, josta luennoi dosentti ja tutkimuspäällikkö Christer Kuvaja. Saimme kuulla, miten käsialat ovat kehittyneet vuosisatojen saatossa. 1800-luvun teksteistä saa toisinaan hyvinkin selvää, mutta 1600-luvun kirjaimien erottaminen toisistaan on haastavaa. Lisäksi 1600-luvulla kirjoituspaperista on ollut pulaa, joten kirjoitettu teksti on hyvin pientä ja tiivistä.Kiitos luennoitsijalle ja arkistopäivän kävijöille!

Arkistonhoitaja
12.11.2012 kl. 15:48

Arkistopäivä Fiskarsissa 6.11.2012 - Arkivdagen i Fiskars 6.11.2012

Pohjan paikallishistoriallisen arkiston järjestämänä arkistopäivänä tiistaina 6.11.2012

Klo 15-18 Avoimet ovet Pohjan paikallishistoriallisessa arkistossa (Peltorivi 9, Fiskars)

Klo 18 Luento ”Gamla handstilar”, luennoitsijana tutkimuspäällikkö ja dosentti Christer Kuvaja. Kahvitarjoilu. (Slaggbyggnaden, arkistoa vastapäätä)

Tilaisuus on avoin kaikille. Vapaa pääsy!

 

Det händer i Pojo lokalhistoriska arkiv under arkivdagen:

Kl. 15–18 Öppet hus i arkivet (Åkerraden 9, Fiskars)

Kl. 18 Föreläsning "Gamla handstilar", föreläsare forskningschef och docent Christer Kuvaja. (Slaggbyggnaden, mittemot arkivet)

Evenemanget är öppet för alla.

Kaffeservering & fritt inträde!

 

 

17.10.2012 kl. 10:19

Arkistotietoutta

Pohjan paikallishistoriallisen arkiston arkistoluettelot ovat taas selattavissa internetin kautta, suomeksi linkki arkistoluetteloon on täällä, ja på svenska här.

Tutustuminen arkistoluetteloon jo kotikoneelta antaa kuvan siitä, minkälaista materiaalia arkistossa onkaan. Esimerkiksi Fiskarsin Hiihtoliiton arkistossa on seuraavanlainen inventaariluettelo yhdistyksen omaisuudesta.Inventaariluettelon allekirjoittanut Yrjö Kivivirta oli ansioitunut mäkihyppääjä. Hän voitti mm. Suomen mestaruuden vuonna 1931. Fiskarsin Hiihtoliiton toimintaan kuului etenkin lasten ja nuorten valmentaminen ja kilpailujen järjestäminen talviurheilulajeissa.

PS. Pohjoismaista arkistojen päivää vietetään Pohjan paikallishistoriallisessa arkistossa tiistaina 6.11.2012. Luvassa on avoimet ovet arkistoon klo 15-18, muu ohjelma tarkentuu lähiaikoina.
08.10.2012 kl. 09:16

Kuka todella suunnitteli Fiskamiinit?

Eräänä päivänä saimme arkistolle kyselyn Fiskarsin Fiskaminin ja muiden muoviastioiden suunnittelijasta. Kysyjä oli tutkinut kaikkia mahdollisia lähteitä, eikä ollut päässyt varmuuteen siitä kuka astiat on suunnitellut. Eri tahot antavat vastaukseksi Fiskarsin saksienkin suunnittelijaksi mainitun Olof Bäckströmin, toiset Birgitta "Gittan" Kokon ja Matti Ingmaniakin on ehdotettu.

Kysyjä oli keksinyt, että vastauksen täytyy löytyä esineiden piirustuksista. Kenen nimi niissä papereissa on alla? Kysymys oli sikäli ajan kohtainen arkistolle, että kesän aikana on juuri käyty läpi muun muassa luetteloimattomia esinepiirustuksia. Vastauksen löytämisen kannalta valitettavasti Paikallishistoriallisen arkiston omat aineistot vaikuttavat pitävän sisällään lähinnä maatalouslaitteiden piirrustuksia ja konepajan omia laitteita.Onneksi onnistuimme kuitenkin löytämään käsiimme myös 60-luvun muovituotteiden piirustuksia. Kenen nimi papereissa sitten oli alla? Useimmissa 60-luvun alun Ornamin papereissa on sekä Bäckström, että Birgitta Kokon nimet. Eräässä lukee myös "Ritningen ändrad 29.8.-62 B.K", eli Kokko. Eräässä piirrustuksessa lukee myös B. Landström. Birgitta Kokko on omaa sukuaan Landström, joten nimi viittaa häneen. 1967-vuoden muoviastioden piirustuksissa taas on ainoastaan Bäckströmin nimi.

Eli yhteistyötä ja useita suunnittelijoita? Vai kuten kyselijäkin vihjaili: hierarkiasuhteita siitä kenen nimiin tuote tulee. Ratkaisu kysymykseen ei näytä yksiselitteisesti selviävän tätäkään kautta.


-Olavi Hartonen
09.08.2012 kl. 11:23

Julisteita menneiltä ajoilta

Piirustusten, karttojen ja julisteiden siirto sähköiseen tietokantaan etenee.
Vastaan on tullut kaikenlaista mielenkiintoista.

Julisteista saa vihiä ainakin menneiden aikojen vapaa-ajan vietosta. Aikoinaan Fiskarsin Lukaalilla pidettiin suosittua elokuvateatteria. Fiskars bion vuoden 1958 tarjontaan on kuulunut muunmuassa sellaisia elokuvia kuin: Pekka ja Pätkä puistotäteinä, Maankiertäjä ja Rasmus, sekä Matkalla Marsiin. Muuta tekemistä ovat tarjonneet ainakin pilkkikisat, vappujuhlat ja mäkihyppy.

-Olavi
27.06.2012 kl. 14:59

Rakennuspiirrustuksia, karttoja ja vanhoja julisteita

Tänä kesänä Pohjan paikallishistoriallisella arkistolla käydään läpi suuri määrä rakennuspiirrustuksia, karttoja ja vanhoja julisteita. Joukossa on materiaalia Engelin Kivimuuriin suunnittelemasta aidan pätkästä ja  Pehr Granstedtin toteutumattomista 1800-luvun suunnitelmista aina rantasaunoihin ja Pohjan seurakuntataloon. Materiaali kuvataan, pakataan ja lisätään sähköiseen tietokantaan. Toistaiseksi tietokanta on selattavissa ainoastaan arkistolla.


"Hus för arbetare på Fiskars. 4:de huset. öfre gatan" Taitaa olla Peltoriviltä tämä.


Engelin aitaa.
20.06.2012 kl. 12:05

Museovierailu vuonna 1954

Vuonna 1949 avattu Fiskarsin museo on ollut kesäretkien kohteena useiden vuosikymmenien ajan. Stockmanns konstcirkel -ryhmä kävi museolla ja Fiskarsissa vuonna 1954, viisi vuotta museon perustamisen jälkeen. He lähettivät vierailunsa jälkeen alla olevan kiitoskirjeen.Kiitoskirje Stockmanns konstcirkel -ryhmältä vuonna 1952. Kuvassa etualalla pommisuojaksi tarkoitettu alue ja taustalla Rosehill-rakennus.

Kirjeestä huokuu kiitollisuus onnistuneesta vierailusta Fiskarsin museossa. Museota kuvataan ainutlaatuiseksi ja näkemisen arvoiseksi. Kirjeessä arvostetaan sitä työtä, jonka museon perustajat ovat tehneet museon vuoksi. Kuvalla varustettu kiitoskirje välittää hienosti museokävijöiden tunnelmia vajaan 60 vuoden takaisesta tapahtumasta.

Museolla voi vierailla myös tulevana kesänä, yksin tai suuremmissa ryhmissä! Lisätietoa löytyy täältä.

Arkistonhoitaja
21.03.2012 kl. 08:42

Engel

Känner du till Carl Ludvig Engel?

I G18 huset i Helsingfors pågår som bäst en utställning "Hemmet i Helsingfors - Hjärtat i Berlin" som handlar om Engel.

Det är inte endast i Helsingfors som Engel planerat byggnader. Den gamla finsmedjan i Fiskars var ritad av C.L. Engel år 1832, tyvärr så brann den år 1888. Engel har även bidragit till tornursbyggandens utseende, där även A. Peel och A.F. Granstedt varit inblandade.
Vid bruksgatan ligger en kasern som blivit färdig år 1827, även den har Engel ritat. Stenhuset, brukets huvudbyggnad, är ritad av Pehr Granstedt men senare har Engel  gjort egna ritningar för bl.a. flygelbyggnader.

Ibland har vi här på museet även fått höra spekulationer om att Engel skulle ha ritat museet. Det tror vi ändå inte på.

I samband med Engel utställningen arrangeras även föreläsningar, inkommande lördag är temat restaurering och byggnadsvård.

Tunnetko Carl Ludvig Engelin?

G18-talossa Helsingissä on parhaillaan meneillään näyttely "Koti Helsingissä - sydän Berliinissä" joka kertoo Engelin elämästä.

Engel ei suunnitellut rakennuksia ainoastaan Helsinkiin. Fiskarsin vanha hienotaepaja vuodelta 1832 oli Engelin piirtämä, valitettavasti se paloi vuonna 1888. Engel on myös osallistunut tornikellorakennuksen ulkonäköön, siinä oli mukana myös A. Peel ja A.F. Granstedt.
Kasarmi vuodelta 1827 joka sijaitsee ruukinkadun varrella on myös Engelin piirtämä. Kivimuuri, ruukin päärakennus, on Pehr Granstedtin piirtämä mutta Engel on siihen laatinut omat piirrustukset sivurakennuksia varten.

Joskus olemme myös kuulleet huhuja että museorakennus olisi Engelin käsialaa. Tätä emme silti usko.

Engel näyttelyn yhteydessä on myös luentoja, tulevana lauantaina teemana on restaurointi ja perinnerakentaminen.

19.01.2012 kl. 11:44

Arkistolaukku

Uusi vuosi ja uudet kujeet! Arkistolle on koottu Kapteeni Kongon arkistolaukku täynnä tehtäviä ja arkistomateriaalia, ja laukun voi lainata maksutta kahden viikon ajaksi kouluille. Näin ne ryhmät, joilla ei ole mahdollisuutta tulla paikan päälle, pääsevät tutustumaan arkiston aarteisiin.Arkistolaukussa on esimerkkejä erilaisista arkistomateriaaleista, kuten kirjeistä ja valokuvista. Grundströmin perheeseen liittyvien tehtävien avulla tutustutaan erilaisiin käsialoihin, entisajan merimatkaan ja vanhoihin valokuviin Afrikasta.Oppilaat pääsevät myös harjoittelemaan yllä olevaa kaunokirjoitusta aidolla mustekynällä! Lisätietoa kaksikielisen arkistolaukun lainaamisesta täältä och på svenska här.

Arkistonhoitaja
17.01.2012 kl. 16:29