Amanuensvikariat - Amanuenssin sijaisuus

Moderskapsvikariat som museiamanuens

Vi erbjuder ett moderskapsvikariat på ett levande lokalmuseum för brukskultur för dej som vill arbeta i ett litet och ungdomligt team där vi utöver vanliga museisysslor varken är rädda för att använda pensel eller trädgårdshacka.

På Fiskars museum har vi de senaste åren satsat mycket på levandegörande av historia genom verkstäder, tidsresor och evenemang. Museets basutställning förnyades år 2014 men en liten del återstår ännu att förvekligas våren 2015. Museet upprätthålls av Fiskars hembygdsförening r.f.

Amanuensen ansvarar för museets föremåls- och bildsamling, forskar och genomför utställningsprojekt tillsammans med museets övriga personal, gör inköp till museibutiken samt deltar i olika aktuella samarbetsprojekt t.ex. det nationella dokumentations- och insamlingssamarbetet TAKO. Till amanuensens arbetsuppgifter hör även deltagande i museets informationsspridning och kundservice samt vikarierande av museichefen vid behov.

Vi värdesätter att du har god samarbetsförmåga, noggrannhet och organisationsförmåga och att du har en aktiv inställning till ditt arbete också under lite press.

Vi förväntar oss att du har högskoleutbildning i museiämnen bl.a. museologi och tillräcklig arbetserfarenhet från museibranschen i synnerhet av samlings- och utställningsarbete. Arbetsmiljön är tvåspråkig, så vi förutsätter goda kunskaper i svenska och finska. Datatekniska kunskaper som erfarenhet av databasen Musketti, uppdatering av hemsidor och sociala media är till nytta i arbetet.

Tjänsten tillsätts för tiden 1.11.2014-31.8.2014 (moderskapsvikariat). Prövotid 4 månader.

Arbetstid: heltid 36 h 15 min per vecka

Lön: enligt privata museernas kollektivavtal

Mer information ger amanuens Maria Granlund 045-3538391, maria.granlund@fiskarsmuseum.fi
eller museichef Emi Ingo 045-3538381, emi.ingo@fiskarsmuseum.fi

Fritt formulerad ansökan och CV skall vara hos oss senast 10.10.2014 på adressen Fiskars museums kansli, Åkerraden 24, 10470 Fiskars eller info@fiskarsmuseum.fi

***

Museoamanuenssin äitiysloman sijaisuus

Tarjoamme äitiyslomasijaisuuden ruukkikulttuuria tutkivassa elävässä paikallismuseossa sinulle  joka olet kiinnostunut työskentelemään pienessä ja nuorekkaassa työyhteisössä, missä emme pelkää käyttää niin pensseliä kuin puutarhakuokkaakaan.

Fiskarsin museolla olemme viime vuosina panostaneet museon elävöittämiseen työpajoilla, aikamatkoilla ja tapahtumilla. Museon perusnäyttely uusittiin vuonna 2014 mutta osa siitä valmistuu vasta keväällä 2015. Museota ylläpitää Fiskarsin kotiseutuyhdistys ry.

Amanuenssi vastaa museon esine- ja valokuvakokoelmasta, tutkii ja toteuttaa näyttelyprojekteja yhdessä museon muun henkilökunnan kanssa, hoitaa museokaupan hankinnat ja osallistuu erilaisiin ajankohtaisiin yhteistyöprojekteihin kuten esimerkiksi kansalliseen tallennus- ja kokoelmayhteistyö TAKOO:n. Amanuenssi osallistuu myös museon tiedotukseen ja asiakaspalveluun sekä toimii museonjohtajan sijaisena tarvittaessa.

Arvostamme sinussa tarkkuutta, yhteistyö- sekä organisointikykyä, sekä että sinulla on aktiivinen ote työhön myös pienen paineen alla.

Edellytämme sinulta korkeakoulututkintoa museoaineissa, museologian opintoja ja riittävää museoalan työkokemusta erityisesti kokoelma- ja näyttelytyöstä. Työympäristö on kaksikielinen joten edellytämme sinulta myös hyvää suomen ja ruotsin kielen taitoa. Riittävistä tietoteknisistä taidoista, kuten kokemusta Musketti-tietokannasta ja kotisivujen ja sosiaalisen median päivittämisestä on myös hyötyä.

Virka täytetään ajalle 1.11.2014-31.8.2015 (äitiysloman sijaisuus). Koeaika 4 kuukautta.

Työaika: kokopäiväinen, 36 h 15 min viikossa

Palkka: yksityisten museoiden työehtosopimuksen mukaan

Lisätietoja: amanuenssi Maria Granlund 045-3538391, maria.granlund@fiskarsmuseum.fi
tai museonjohtaja Emi Ingo 045-3538381, emi.ingo@fiskarsmuseum.fi

Vapaamuotoinen hakemus sekä ansioluettelo lähetetään 10.10.2014 mennessä postitse tai sähköpostitse osoitteeseen Fiskarsin museon toimisto, Peltorivi 24, 10470 Fiskars tai info@fiskarsmuseum.fi

Publicerad 26.09.2014 kl. 15:12

Kesätyöntekijöitä! Sommarjobbare!

Hoi kaikki museoalasta kiinnostuneet! Etsimme ensi kesäksi kahta työntekijää opastamaan sekä huolehtimaan museokaupasta ja museon avoinnapidosta. Työ pitää sisällään myös museokokoelmien digitointia sekä aikamatkoille ja työpajoihin osallistumista.

Lue työpaikoista tarkemmin täältä ja laita vapaamuotoinen hakemus + CV tulemaan 28.3.2014 mennessä joko postitse Fiskarsin museon toimisto, Peltorivi 24, 10470 Fiskars tai sähköpostitse info@fiskarsmuseum.fi. Lisätietoa työpaikoista antaa museonjohtaja Emi Ingo 045 3538381, 019 237023 emi.ingo@fiskarsmuseum.fi.

---

Hoi alla som är intresserade av museibranchen! Nu söker vi två anställda för nästa sommar för att jobba som guide. Till arbetsuppgifter hör också skötsel av museibutiken, digitalisering av samlingar samt tidsresor och verkstäder.

Läsa mer om jobbet här och skicka fritt formulerad ansökan plus CV senast 28.3.2014 per post Fiskars museums kansli, Åkerraden 24, 10470 Fiskars eller e-post info@fiskarsmuseum.fi. Mer information ger museichef Emi Ingo 045 3538381, 019237023 emi.ingo@fiskarsmuseum.fi.

Publicerad 27.02.2014 kl. 10:00

Museo toivottaa Hyvää Joulua - Museet önskar en God Jul

Museon henkilökunta toivottaa kaikille blogilukijoille hyvää joulua! Joulun aikana voi kuunnella tarinoita Fiskarsista Radio Fiskarsin taajuudelta. Kysy Museolta ohjelma tehtiin kuluneen vuoden aikana.

Ohjelmassa on käsitelty tietysti elämän tarkoitusta, Fiskarsiin siirrettyjä Parkenin taloja eli Mörby-villoja, museon katolta ja Hasselbackasta löytyvien kellojen käyttötarkoitusta, Baklurassa sijainnutta karmaisevaa vankileiriä, Kivimuurin edessä sijaitsevien jylhien tykkien alkuperää, mitä erilaisia, kiinnostavia  aineistoja ja tietoja arkistosta löytyykään koskien ruukkia ja sen eläjiä menneiltä ajoilta, huikentelevaisen  ja suuruudenhulluksikin mielletyn nuoren ruukinpatruunan Bengt Ludvig Björkmanin lyhyttä mutta sitäkin värikkäämpää hallintokautta Fiskarsissa sekä Fiskarsin kellotornirakennuksen upeaan Könnin tornikelloa vuodelta 1841, sekä kellon valmistanutta hyvin taitavaa ja omaperäistä Könnin kelloseppäsukua. Könnien ansioksi on koettu mm. kellosepäntaidon todellinen alkuun saattaminen ja leviäminen Suomessa. Ei mikään pikku juttu moinen!

Ohjelman työryhmänä toimi Johanna Ekman museolta sekä Ella Hansen-Haug, mutta muiden museolaisten ja arkistonhoitajan osaaminen sekä kammioista löytyvät aineistot ja informanteilta saadut tiedot olivat todellinen ammentamislähde, joten kiitokset kuuluvat luonnollisesti myös heille!

Kaikki "Kysy Museolta" jaksot löytyvät Radio Fiskarsin sivuilta.

Kiitos kuluneesta vuodesta. Museon henkilökunta jää joululomalle, palaamme toimistolle 7.1.2014.

Museipersonalen önskar alla våra bloggläsare en riktigt god jul! Under julen kan du lyssna på historier från Fiskars i  "Kysy museolta" inläggen på Radio Fiskars. Serien gjordes under det gångna året.

I programmet har självklart behandlats meningen men livet, Parken eller Mörby villorna som flyttats till Fiskars, syftet för klockorna som finns på museibyggnaden och i Hassebacken, det skrämmande fånglägret som funnits i Baklura, ursprunget till de ståtliga kanonerna som står vid Stenhuset. Tänk vilken spännande information det det finns i arkivet angående bruket samt dem som levt här i förgången tid, den unga Bengt Ludvig Björkmans korta men desto färggrannare tid på Fiskars samt Tornursbyggnadens magnifika Könniklocka från år 1841. Samt den skickliga och egensinniga urmakarsläkten Könni.

Programmen gjordes av Johanna Ekman från museet samt Ella Hansen-Haug, men även den övriga museipersonalen och arkivarien, material från samlingarna och informanter som berättat var en inspirationskälla. Tack även till dem.

Alla avsnitt av "Kysy museolta" hittar du på Radio Fiskars hemsida.

Tack för det gångna året. Museipersonalen tar nu jullov och återkommer till kansliet den 7.1.2014

Publicerad 20.12.2013 kl. 15:01

Propagandaprojekti

Finlands museiförbund har utlyst en tävling, Propagandaprojekti. Vi var inte sena att nappa på idén att delta, förbundet lovade ju betala vårt möteskaffe och bulle :)

Vårt tävlingsbidrag kommer att publiceras på vår hemsida i oktober men redan nu kan du bekanta dej med hur det blev till genom att titta på vår video.

 

Suomen museoliitto julisti kilpailun, Propagandaprojekti. Meidän ei tarvinnut ajatella asiaa kauan, lupasihan liitto kustantaa pullakahvit meille ;)

Kilpailuehdotuksemme julkaistaan lokakuun aikana kotisivullamme mutta jo nyt voit tutustua siihen miten se tehtiin  katsomalla videomme ILTA-WISKARI making of.

 

Publicerad 26.09.2013 kl. 15:39

Ledig arbetsplats - Avoin työpaikka

Arkivarie, moderskapsvikariat

Vi söker en arkivarie till Pojo lokalhistoriska arkiv för tiden 1.11.2013-29.9.2014 (moderskapsvikariat) Prövotid 4 månader.

Pojo lokalhistoriska arkiv som grundades år 1991 befinner sig i Fiskars bruk i Raseborg. Arkivet, som upprätthålls av Fiskars hembygdsförening r.f. har som uppgift att samla, ordna och bevara lokalhistoriskt material från före detta Pojo kommuns område. Arkivet betjänar forskare, förverkligar aktuella projekt och satsar speciellt på utveckling av arkivpedagogik. Arkivarien arbetar en del av sin arbetstid vid Fiskars Oyj Abp:s historiska arkiv i Fiskars. Dessutom samarbetar arkivarien tätt med Fiskars museums personal.

Arbetsuppgifter: arkivering, forskarservice, arkivforskning, utveckling av arkivpedagogik och deltagande i samarbetsprojekt.

Arbetet förutsätter förmåga till självständigt arbete, förståelse för helheter, god samarbetsförmåga, organisationsförmåga och noggrannhet.   Du ska även vara beredd att betjäna kunder vid behov.

Arbetsmiljön är tvåspråkig, så vi förutsätter goda kunskaper i svenska och finska.  Vi värdesätter att du är motvierad,  inspirerad, och har en aktiv inställning till ditt arbete. Tidigare erfarenhet av arkivskötsel och goda datatekniska kunskaper värdesätts även.

Behörighetskrav: lämplig högskoleutbildning

Arbetstid: heltid, 36 h 15 min per vecka

Lön: enligt överenskommelse

Mer information ger arkivarie Maria Ollikainen 019 237038, maria.ollikainen@fiskarsmuseum.fi
eller museichef Emi Ingo 045 3538381, emi.ingo@fiskarsmuseum.fi. www.fiskarsmuseum.fi

Fritt formulerad ansökan och CV skall vara hos oss senast 4.10.2013 på adressen Pojo lokalhistoriska arkiv, Åkerraden 9, 10470 Fiskars eller arkivet@fiskarsmuseum.fi

*****

Arkistonhoitajan äitiysloman sijaisuus

Pohjan paikallishistoriallisessa arkistossa on haettavana äitiysloman sijaisuus ajalla 1.11.2013-29.9.2014. Koeaika 4 kk.

Vuonna 1991 perustettu Pohjan paikallishistoriallinen arkisto sijaitsee Fiskarsin ruukissa Raaseporissa. Fiskarsin kotiseutuyhdistyksen ylläpitämä arkisto kerää, järjestää ja säilyttää paikallishistoriallista materiaalia entisen Pohjan kunnan alueelta. Arkisto palvelee asiakkaita, toteuttaa ajankohtaisia projekteja ja  on panostanut erityisesti arkistopedagogiikkaan. Arkistonhoitaja työskentelee osan työajastaan Fiskars Oyj Abp:n historiallisessa arkistossa Fiskarsissa. Lisäksi hän toimii tiiviissä yhteistyössä Fiskarsin museon henkilökunnan kanssa.

Työtehtävät: arkistointitehtävät, tietopalvelu, arkistotutkimus, arkistopedagogiikan kehittäminen ja yhteistyöprojekteissa toimiminen.

Työ vaatii itsenäistä työotetta, kokonaisuuksien ymmärtämistä, hyviä yhteistyötaitoja, huolellisuutta, valmiutta asiakaspalveluun sekä hyvää organisointikykyä.

Työympäristö on kaksikielinen joten edellytämme hyvää suomen ja ruotsin kielen taitoa. Eduksi katsotaan innostuneisuus, aktiivisuus ja motivoitunut työasenne. Työn hoidossa auttaa aiempi kokemus arkistonhoidosta sekä hyvät tietotekniset taidot.

Kelpoisuusvaatimukset: soveltuva korkeakoulututkinto

Työaika: 36 h 15 min viikossa

Palkkaus: sopimuksen mukaan

Lisätietoja: arkistonhoitaja Maria Ollikainen 019 237038, maria.ollikainen@fiskarsmuseum.fi,
museonjohtaja Emi Ingo 045 3538381, emi.ingo@fiskarsmuseum.fi , www.fiskarsmuseum.fi

Vapaamuotoinen hakemus sekä ansioluettelo lähetetään 4.10.2013 mennessä postitse tai sähköpostitse Pohjan paikallisarkistolle, Peltorivi 9, 10470 Fiskars, arkivet@fiskarsmuseum.fi

Publicerad 16.09.2013 kl. 12:09

Nytt kansli - Uusi toimisto

Museets kansli har flyttat från huvudbyggnaden till grannhuset Slaggbyggnaden. Du når kansliet på numret 019-237023.

Museon toimisto on siirtynyt päärakennuksesta viereiseen Slaggbyggnadeniin. Tavoitat toimiston numerosta 019-237023.

Slaggbyggnaden

Hur utrymmet renoverades kan du läsa om i tidigare blogginlägg.

Aikaisemmissa blogikirjoituksissa voit lukea siitä miten toimistotilaa remontoitiin.

En liten förhandstitt från kansliet för er som läser bloggen, allt är inte ännu helt klart.

Blogilukijoille hieman esimakua siitä miltä toimistomme näyttää, kaikki ei ihan vielä ole valmista.

Publicerad 01.07.2013 kl. 10:09

Nytt år, nya tidsresor!

Tidsresetanten har anlänt ovanligt tidigt i år. Nya vindar blåser kring bagarstugan och till våren är det dags att resa till en ny, gammal tid: 1942. Så nu gäller det för tidsresetanten att skaffa fram skjortor och klänningar till alla små soldatgossar och flicklottor som ska samla kottar och maskrosrötter, packa paket till fronten och fostras till goda medborgare med hög moral.
Tidsresetanten har mycket annat att göra också. Ibland ägnar hon en stund åt att filosofera kring hur de egentligen alls har klarat sig utan henne här, hihi. I dag håller hon på att vinna en seger över röran i pysselskåpet, och senare finns andra stordåd att uträtta.
Fosterlandet behöver mig, och så vidare.
Publicerad 10.01.2013 kl. 11:02

Så gör man ett museum!

Museichefen och amanuensen åkte i torsdags till Sagalund för att höra hur man skapar ett vinnande museikoncept. Sagalund i Kimito och Stundars i Österbotten hör till Finlands största och aktivaste utomhusmuseer och de hade i samarbete gjort en undersökning.

 

Museichef Li Näse utanför Sagalundgården

Undersökningen riktade sig till icke-museibesökare och det man ville veta var hur de spenderar sin fritid och om de kunde tänka sig att gå på museum och vad de i så fall ville få ut av besöket. Det något överraskande var att den typiske museibesökarprofilen blev en kring 30-årig kvinna eller över 50 årig man och inte en 50-årig kvinna som tidigare undersökningar påvisat. 

En typisk museiprofil njuter av en kopp kaffe i Sagalunds Café Adéle

Av ett museibesök  förväntade sig de som deltog i undersökningen något trevligt att göra med vänner eller familj, att lära sig nytt och att få avkoppling till vardagen. Man uppskattade även gamla byggnader, verkstäder och djur på museiområdet.

Vi lärde oss om gamla byggnader under vårt museibesök. Här är stengrunden till Falla gård som snart ska stå på museiområdet i Sagalund

Vi lärde oss också att museer kan få publicitet genom projekt som flyttandet av en byggnad till museiområdet. Bekanta er med projektet här!

När man flyttar ett hus är det viktigt att dokumentera allt. Här är bitar av ursprungliga tapeter och kakelugnar

Bevarade dörrar och detaljer som kommer att sättas på plats då husbygget framskrider

Det som Sagalund-Stundars undersökningen även visade var att marknadsföreingen av museerna är alldeles för dålig. Potentiella besökare vet inte att vi finns helt enkelt! Sten Rentzhog som skapat Jamtli "Historieland" i Sverige kom med några erfarenheter under sin föreläsning.

Docent Sten Rentzhog, skaparen av Jamtli "Historieland"

Vi fick lära oss att om man vill göra ett museum kännt skall man inte kalla det ett museum, lika lite som Borgbacken kallar sig för nöjesfält. Det väsentliga är att bygga upp ett brand t.ex. Historieland och göra det kännt. Om man vill få människor intresserade av kultur och sitt ursprung skall man inte vara rädd att använda sig av underhållning som metod säger Rentzhog. Att besöka och inspireras av andra museers arbetssätt är också en nyckel till framgång. Man skall heller inte vara rädd för att ha stora visioner.

Sammanfattningsvis kan man säga att det behövs en bra vision och en klar strategi för att skapa ett slående museikoncept. Om marknadsföringsbudgeten är stram skall man försöka identifiera de kundgrupper och de enskillda människor som inspirerar andra. Genom små steg sätter man hjulet i rullning mot det mål man har satt upp. Förstås krävs också rätt världsläge och förståelse från kommunalfullmäktige eller styrelse för att man ska lyckas.

Museichefen

 

Publicerad 28.10.2012 kl. 14:09

Museets personal utomhus - Museon henkilökunta ulkoilmassa

Museets personal hade en friluftskväll.
Museon henkilökunnan virkistysilta.Kvällens fyrfotade huvudpersoner anländer från hagen
Illan nelijalkaiset päähenkilöt saapuivat laitumelta
Arkistonhoitaja & Tidsresetanten
Museets sommarguide
Museon kesäopasMuseiassistenten hittade en liten vän.
Museoassistentti löysi pienen ystävän.De nyfikna getterna kom och tittade på museipersonalen.
Uteliaat vuohet tulivat katsomaan museohenkilökuntaa.
Nybörjargruppen anländer helskinnade tillbaka till stallet.
Alkeisryhmäläiset saapuivat ehjinä takaisin tallille.
Museichefen klar för start, amanuensen inte riktigt ännu.
Museonjohtaja valmiina lähtöön, amanuenssi ei ihan vielä.
Den mera fartfyllda gruppen påväg ut på terrängtur.
Vauhdikkaampi ryhmä lähtee maastoon.
Då hela personalen igen var samlad och skymningen föll sökte vi oss in i den mysiga grillkåtan.
Kun koko henkilökunta oli jälleen koossa ja pimeys laskeutui, suuntasimme tunnelmalliseen grillikotaan.
Publicerad 03.09.2012 kl. 15:55

Kosketus Fiskarsinjoen pohjamutiin

Toukokuusta on jo ehtinyt kulua muutama kuukausi mutta palataan vielä keväisiin tunnelmiin ja blogissakin esiintyneeseen kuva-arvoitukseen. Eli mitä teinkään tuolloin joessa?

Tarkkasilmäisimmät saattavat huomata jotain veden alla?

Tällainen aarre löytyi.

Museon ständi oli siis ollut kadoksissa viime kesästä saakka. Katoamisen jälkeen sitä on koitettu jäljittää ruukin alueelta tuloksetta, kunnes se tosiaan löytyi joenpohjasta.

Löydös vaati tällä kertaa tarkkojen silmien lisäksi epätavallisen näkökulman – ylhäältäpäin. Rentoutuessani bussin istuimeen erään työpäivän jälkeen ja kadottaessani ajatuksiani joen uomaan huomasin siellä jotain, joka tarkemmin katsottuna näytti mielestäni aivan kadonneelta ständiltämme. Pikainen joenvarren tarkastus palatessani työmaalle paljasti ständimme todellakin lepäävän joen syleilyssä.

Usch... Lukuun ottamatta likaa ständi oli kestänyt vuoden vesisäilönnän melko hyvin. Ruoste oli vähäistä ja julisteemmekin tuoreen näköisiä.

Puhdistuksen jälkeen ständi on palannut takaisin töihin ja mainonnan lisäksi se on toiminut oivana varjona juuri ulos siirretyille pelargoneille. Tehtävä suoritettu!

m.assistentti
Publicerad 04.07.2012 kl. 15:22

Jussarö

En del av museéts personal åkte på studieresa tillsammans med västnyländska kolleger. Färden gick till Jussarö och målet är en gemensam utställning år 2016 som handlar om gruvor, järn och järnbruk.

Osa museon henkilökunnasta kävi opintomatkalla yhdessä länsiuusimaalaisten kollegojen kanssa. Matkan kohde oli Jussarö ja tavoitteena on yhteinen näyttely vuonna 2016, joka kertoisi kaivoksista, raudasta ja rautaruukeista.


Museichefen fördjupar sig i Jussarös gåtfulla historia.
Museonjohtaja syventyy Jussarön arvoitukselliseen historiaan.
Arkistonhoitaja, Amanuensen och MuseichefenVäl framme på Jussarö traskade vi mot de äldsta gruvorna
Perillä Jussarössä suuntasimme kohti vanhimpia kaivoksia
De äldsta gruvorna är dagbrott från 1800-talet
Vanhimmat kaivokset ovat avolouhoksia 1800-luvulta


Jussarö tillhörde Försvarsmakten fram till år 2005, spåren var fortfarande tydliga.
Puolustusvoimat jätti Jussarön vuonna 2005, jäljet olivat vielä selvästi nähtävissä.
År 1954 inleddes undersökningar av malmfälten på Jussarö. År 1961 inleddes verksamheten men redan 1967 stängdes gruvan. Under den tiden hade ett helt samhälle med bl.a. bostäder, kaffebar, sjukstuga och idrottsplan byggts på ön.

Vuonna 1954 Jussarön malmiesiintymiä alettiin tutkia. Kaivostoiminta aloitettiin vuonna 1960 mutta jo vuonna 1967 kaivos suljettiin. Siinä ajassa kokonainen yhdyskunta, mm. asuntoja, kahvibaari, sairastupa ja ureilukenttä rakennettiin saarelle.Spåren efter den moderna gruvan var mäktiga. Största delen av byggnaderna är uppförda i sin tids nya byggmaterial, minerit.
Modernin kaivoksen jäljet olivat selvästi nähtävissä. Suurin osa rakennuksista on valmistettu aikansa uudesta rakennusmateriaalista, mineriitistä.Varphögarna, dvs. rester från järnbrytningen.
Varppikasat, eli ylijäämää rautakaivoksesta.


På väg hem med många nya idéer och en erfarnehet rikare
Matkalla kotiin, monia kokemuksia ja ideoita rikkaampana.


-Amanuensen
Publicerad 12.06.2012 kl. 12:23

Saapui kevät ja toi tullessaan uutta väkeä

Hei kaikille,

uusi museoassistentti tässä! Aloitin työt Vapun jälkeen museolla ja seuraavan viiden kuukauden aikana saatte seurata tutustumistani museoon ja sen ympärillä tapahtuviin ilmiöihin. Työt ovat alkaneet mukavasti, lähinnä puutarhatöiden parissa ja mikä olisikaan sen mukavampaa aurinkoisina kevätpäivinä. Hyönteisetkään eivät vielä vaivaa! Toimistolla riittää onneksi myös loputtomasti paperitöitä, joten kylmempiä kelejä ja sadetta on voinut paeta sopivasti sisätiloihin.

Vaihtelua arkeen on tuonut aikamatkailu ja pellavapalttoon päälle puettuaan onkin vaikea täysin tässä päivässä pysyä. Tervetuloa kaikille rikkomaan arkisia rutiineja muinaismatkailun kautta! Odotamme teitä museolla!

Terveisin, M.assistentti

Ps. Työporukka on tietenkin maailman ihanin ja paras! Ympäristöä unohtamatta. Olenkin huippuonnellinen uudesta pestistäni på riktigt! 

 

Pps. Allekirjoittanut tärkeässä työtehtävässä, josta saatte tietenkin tulevaisuudessa lukea. Fortsättning följer...

Publicerad 16.05.2012 kl. 12:43

Museer och trädgårdar

Är museet endast en förvaringsplats för döda saker? Föremål i långa rader i magasin? Föremål som endast ibland kommer fram, och inte då heller i dagsljus.

Var börjar museet? Och var tar det slut? Är det endast frågan om museibyggnaden och innehållet?Slaggbyggnadens trädgård, där arbetarfamiljerna hade sin nyttoträdgård då huset användes som bostadshus

Många museer finns i gamla byggnader. Till gamla byggnader hör allt som oftast även en gammal gårdsplan, kanske en trädgård från självhushållningens tid.
Har museet någon skyldighet gentemot en gammal igenväxt trädgård? Nej, kan man säga ifall man anser att museet endast bevarar föremål. Museimänniskor tänker ändå ofta i större sammanhang.

I en gammal trädgård växer så gott som alltid gamla lokala växter, de kallas  lantsorter. Dessa växter kan vara mycket gamla, de har odlats och vårdats av tidigare generationer och de har anpassat sig till området.

Museiföremål skyddas och konserveras för att klara av tidens tand, men hur är det med de gamla växterna? Växterna i gamla trädgårdar är ofta sådana som inte går att köpa i trädgårdsaffären. Ifall de gamla växtarterna dör ut går de inte att få tillbaka.Såpnejlika (Saponaria officinalis) växer vid museet
Såpnejlikans rot användas förr istället för tvättmedel


Vid Slaggbyggnaden finns en gammal nyttoträdgård, där finns ännu kvar gamla äppelträd och varje sommar dyker det upp för museipersonalen nya, men ändå gamla lantsorter, som t.ex. förra sommarens "nykomlingar" pion och malva.

Texten är skriven på basen av tankar som väcktes under seminariet Museot, perinnekasvit ja museopuutarhat i Åbo slott 21.3.
Idéerna och tankarna kring museets trädgård är många, de ryms inte alla i ett blogginlägg.

-Amanuensen
Publicerad 23.03.2012 kl. 12:06

En titt bakom kulisserna!

Det är dags att låta er ta en titt bakom dörrarna till våra förvaringsutrymmen. En stor del av museets föremålssamlingar förvaras i magasin inpackade i silkespapper i väntan på forskning eller följande temautställning. Rekvisitasamlingens föremål är till för undervisningsändamål och får röras och användas i samband med verkstäder och tidsresor.  Varsågoda!

***
On aika antaa teidän kurkistaa museon säilytystilojen ovien taakse. Suurinta osaa kokoelmistamme säilytetään silkkipaperissa varastoissa odottamassa tutkimusta tai seuraavaa teemanäyttelyä. Rekvisiittakokoelma on opetuskäyttöä varten. Kokoelman esineisiin saa koskea, ja niitä käytetäänkin ahkerasti työpajoissa ja aikamatkoilla. Olkaa hyvä!Textilredskap och teknik samsas i det här lagret förvarade på hyllor av plåt.
Tässä varastossa säilytetään käsityövälineitä ja tekniikkaa.
De sköra textilierna lagras med fördel på rullar eller i stora kartonger.
Hauraita tekstiilejä säilytetään rullalla tai niille tarkoitetuissa pahvilaatikoissa.
I det här skåpet döljer sig kanske Finlands äldsta mineraliesamling . Den är skapad av  brukspatron Johan Jacob von Julin och hans far.
Tästä kaapista löytyy ehkä Suomen vanhin mineraalikokoelma. Kokoelman on kerännyt ruukinpatruuna Johan Jacob von Julin sekä hänen isänsä.I det nya rekvisitalagret som vi bloggade om tidigare förvaras bl.a. husgeråd.
Uudessa rekvisiittavarastossa, josta kirjoitimme aikaisemmin, säilytetään mm. kotitalousesineitä.

Resten av lagren får vi kika i en annan gång!
Muihin varastoihin kurkistetaan toisella kertaa!

Chefen och Amanuensen
Publicerad 14.03.2012 kl. 16:07

Museijobb är in!

Ni kanske undrar vad det händer på museet nuförtiden då vi bara har öppet en dag i veckan? Jo vi är nog här och jobbar på som vanligt, eller inte riktigt som vanligt. Vi har nämligen hållit på och tömt ett f.d. vedlider på bl.a. gammalt utställningsmaterial som samlats genom åren för att få plats för ett rekvisita lager. Under mycket damm hittar man alltid en och annan pärla som t.ex. den här skylten från år 1990!

Mietitte varmaan että mitäköhän ne siellä museossa nyt puuhaa kun näyttelytkin on auki vain tiistaisin? Jep kyllä me täällä ollaan paikan päällä ihan normaalisti, tai no nyt just on vähän erikoinen projekti meneillään nimittäin entisen puuliiterin tyhjennys! Vuosien mittaan kerääntyneet näyttelyrakenteeet y.m. saavat jätttää tilaa kaivatulle rekvisiittavarastolle. Pölykerrosten alta löytyy vaikka mitä mielenkiintoista esim. tällainen kyltti vuodelta 1990!Tittar man noga så står det att museijobb är "in" och det tycker vi ju definitivt fortfarande :)
Jos katsot tarkaan kyltissä lukee että museotyö on "in" ja sitähän se todellakin on edelleen :)


En del tömning återstår, men den användbara ugnsplåten tar vi vara på..
Vielä löytyy poisheitettävää, mutta käyttökelpoinen uuninpelti otetaan talteen.I det nya lagret saknas bara hyllorna.
Uusi varasto hyllyjä vaille valmis.

Vå återkommet då arbetet framskrider!

Chefen
Publicerad 24.02.2012 kl. 17:09